Skip to main content

Yüksekova Altyapısı (Eğitim,Sağlık,Ulaşım)

Yüksekova Altyapısı (Eğitim,Sağlık,Ulaşım)

Eğitim:

İlçe eğitim alanında Türkiye standartlarının altındadır. İlçede 3 okul öncesi eğitim kurumu, 17 merkez ilköğretim kurumu, 100 civarında belde-köy ilköğretim kurumu, 9 orta öğretim (lise) kurumu ile 14 özel eğitim kurumu faaliyet göstermektedir. Ayrıca halk eğitimi programları da uygulanmaktadır. İlçede öğretmen evi ve sosyal tesisler mevcuttur.

Sağlık:

Kentte 130 yataklı bir devlet hastanesi faaliyettedir ki kentin tek hastanesidir. Hastanede acil sağlık hizmetleri dışında, kadın doğum, çocuk hastalıkları ile ilgili kliniklerle diğer cerrahi klinikler etkindir. Daha önceki yıllarda bir özel hastane ve bir özel klinik de bulunsa da bu kurumlar kapanmıştır.

İlçenin birinci basamak sağlık hizmetleri Ekim 2010’a değin 5 adet sağlık ocağı aracılığıyla yürütülmekteydi. Devletin sağlık hizmetlerinde uygulamaya koyduğu yeni sistemle  bu merkezler aile sağlığı merkezlerine dönüştürülmüş ve 36 yeni aile hekimliği birimi kurulmuştur. Kentin ve ilçenin koruyucu sağlık hizmetleri (bağışıklama hizmetleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile poliklinik hizmetleri) 36 aile hekimi ve hemşiresince yürütülmektedir.

Ulaşım:

İldeki ilk ve tek havalimanı olan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, ilçe merkezine 5 km mesafededir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.